Pravděpodobnost a statistika - Pravděpodobnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.18 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

V prezentaci se autor zaměřuje na výpočty pravděpodobnosti a četností různých jevů.

Po úvodní úloze na připomenutí se autor zaměřil na určení četnosti a relativní četnosti při hodu kostkou, hodu mincí či losování karet. Na osmém snímku je uvedena definice pravděpodobnosti a také zmínka o Zákonu velkých čísel. Zbývají číst materiálu je věnovaná sedmi příkladům na určení pravděpodobnosti.

Všechny příklady jsou přiměřené obtížnosti, jsou doplněny barevně odlišeným autorským řešením a motivačními obrázky.

Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office. Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress.

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku Pravděpodobnost jevů na SŠ „tak jak je“.