Pravděpodobnost a statistika - Pravděpodobnosti jevů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:763.91 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

V prezentaci se autor zaměřuje na výpočty pravděpodobnosti nastalého jevu.

Po úvodním motivačním příkladu na snímku 3 je na snímku 4 definice pravděpodobnosti a určení hodnot pravděpodobnosti jistého a nemožného jevu.

Na následujících šesti příkladech jsou zadání příkladů týkajících se pravděpodobností jevů nastalých při hodu mincemi a kostkami, při tahu sportky, příp. při losování studentů.

Všechny příklady jsou přiměřené obtížnosti, jsou doplněny barevně odlišeným autorským řešením a motivačními obrázky.

Většina úloh má správné řešení. Občas se vyskytují drobné překlepy a nedostatky typografického charakteru. Za nedostatek lze považovat chybu na posledním řádku příkladu 6, kde místo (4,3,3) patří zřejmě (4,4,3), tak aby součet byl 11.

Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office. Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress.

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku Pravděpodobnost jevů na SŠ „tak jak je“.