Pravděpodobnost a statistika - Pravděpodobnosti jevů - příklady

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:475.74 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

V prezentaci se autor zaměřuje na výpočty pravděpodobnosti, resp. procvičování výpočtů.

Materiál se skládá ze sedmi úloh a autorským řešením

Všechny příklady jsou přiměřené obtížnosti, jsou doplněny barevně odlišeným autorským řešením a motivačními obrázky.

Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office. Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress.

Materiál neobsahuje chyby odborného matematického charakteru a ani chyby typografické.

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku Pravděpodobnost jevů na SŠ „tak jak je“.