Pravděpodobnost a statistika - Opakování učiva o pravděpodobnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.14 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

Materiál je věnován opakování učiva z oblasti pravděpodobnosti (nezávislosti jevů, …). Jako pozitivní lze chápat, že úlohy jsou poměrně rozmanité z různých oblastí lidské činnosti (chybovost korektorů, hody mincí, tahání karet, přesnost střelby, aj.).

Všechny příklady jsou přiměřené obtížnosti, jsou doplněny barevně odlišeným autorským řešením.

Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office. Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress.

Materiál neobsahuje chyby zásadního odborného matematického charakteru, ale několik drobných překlepů se v práci vyskytuje (2.82 – překlep v P(A) v autorském řešení, 2.88 – překlep ve výsledku umocnění zlomku či označení další otázky).

Materiál je možné po drobných úpravách použít při opakování učiva o pravděpodobnosti.