Pravděpodobnost a statistika - Náhodné pokusy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:719.69 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

Úvodem se autor věnuje pokusům z nichž se zaměřuje na náhodné pokusy a zavádí množinu všech možných pokusů a množinu vhodných výsledků.

Následují úlohy zaměřené na zjištění všech možných výsledků o pokusů hodů mincí, tažení karet, losováni studentů apod. Celkem jedenáct úloh je doplněno autorským řešením a názornými motivačními obrázky.

Příklady mají přiměřenou obtížnost a správná řešení. Příklady neobsahují chyby odborného matematického charakteru. Občas se vyskytují drobné překlepy, absence mezer, záměnu symbolu pro násobení a ukončení věty apod.).

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku Náhodné pokusy na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.