Pravděpodobnost a statistika - Jevy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:365.92 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

V prezentaci se autor zaměřuje na možné jevy, které mohou nastat např. při hodu kostkami, mincemi apod. Celkem čtrnáct úloh je doplněno autorským řešením a názornými motivačními obrázky.

Příklady mají přiměřenou obtížnost.

Většina úloh má správné řešení. Za překlep lze považovat na snímku 3 při výpisu všech možných řešení v 1. řádku jev (2,1), kdy správně patří (1,2). Za nejasnost lze považovat i řešení v úloze 2.8 na 9. snímku, kdy správná řešení jsou zřejmě vypsána jen na prvním řádku: {1}, {2}, {3}, {4} nebo chybí nějaké vysvětlení.

Občas se vyskytují nedostatky typografického charakteru.

Materiál je možné použít pro výuku tematického celku Jevy na SŠ (příp. i na ZŠ) „tak jak je“.