Pravděpodobnost a statistika - Charakteristiky polohy a variability

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.02 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

Materiál je věnován učivu týkajícího se charakteristice polohy a variability. Na úvodním snímku je vysvětleno, proč se některé charakteristiky používají. V materiálu jsou vysvětleny pojmy aritmetický průměr, vážený průměr, geometrický průměr, modus, medián (kvartily, decily, percentily), rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient a mezikvartilová odchylka.

Teorie je doplněna osmi přiměřeně obtížnými a dostatečně názornými příklady, které jsou včetně barevně odlišeného autorského řešení.

Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office. Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress.

Materiál neobsahuje chyby odborného matematického charakteru.

Materiál je možné použít při výuce tématu o charakteristikách polohy a variability „tak jak je“.