Pravděpodobnost a statistika - Binomické rozdělení – Bernoulliho schéma

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:886.44 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen pro „… práci žáků během vyučovací hodiny …“ s využitím projektoru a promítáním materiálů na tabuli (lépe na interaktivní tabuli).

Po úvodním příkladu je zaveden pojem Binomické rozdělení či také Bernoulliovo schéma. Po krátké teorii autor zařadil deset úloh na využití Binomického rozdělení. Jedná se o úlohy z oblastí losování koulí, z oblasti porodnosti, z oblasti náhodného vyplňování testů, z oblasti hodu na koš, aj.

Všechny příklady jsou přiměřené obtížnosti, jsou doplněny barevně odlišeným autorským řešením.

Pro správné zobrazení daného souboru je potřeba aspoň program PowerPoint Mobile bez možnosti úpravy nebo komerční placený program PowerPoint z balíku MS Office. Soubor není kompatibilní s běžným volně dostupným programem LibreOffice.org Impress.

Materiál neobsahuje chyby odborného matematického charakteru.

Materiál je možné použít při výuce tématu o Binomickém rozdělení „tak jak je“.