Pracovní list – Vzdálenost bodu od roviny

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:422.86 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o vzdálenosti bodu od roviny a při opakování učiva před maturitou“.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh s jen mírně rostoucí náročností. Dvě úlohy se týkají vzdálenosti bodu od roviny v zadané krychli a jedna úloha se týká vzdálenosti bodu od roviny v zadaném pravidelném jehlanu a jedna úloha se týká pravidelného šestibokého hranolu. Úlohy nepřekračují hranice běžné obtíženosti. Pracovní list je doplněn krátkým autorským řešením s přehlednými náčrtky a s výsledky.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem Pracovní_list___Vzdálenost_bodu_od_roviny.docx ve formátu DOCX.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického a ani typografického charakteru.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování vzdálenosti bodu od roviny na SŠ.