Pracovní list – Vzdálenost bodu od přímky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:377.33 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o vzdálenosti bodu od přímky a při opakování učiva před maturitou“.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh s jen mírně rostoucí náročností. Dvě úlohy se týkají vzdálenosti bodu od přímky v zadané krychli a dvě úlohy se týkají vzdálenosti bodu od přímky v zadaném jehlanu (pravidelný čtyřboký jehlan a čtyřstěn). Úlohy nepřekračují hranice běžné obtíženosti. Pracovní list je doplněn krátkým autorským řešením s přehlednými náčrtky a s výsledky.

V první úloze je chybné zadání nebo chybné řešení. Vzhledem k autorskému řešení by body K a L měly být středy hran BC a EH.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem ve formátu DOCX, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/126769.

V materiálu se nevyskytují chyby typografického charakteru.

Oba materiály (po opravě chybného řešení či výsledku) lze použít při výuce, procvičování či opakování vzdálenosti bodu od přímky na SŠ.