Pracovní list – Válec, kužel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:346.73 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o válcích a kuželech a při opakování učiva před maturitou“.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh s mírně rostoucí náročností. Dvě úlohy se týkají výpočtů objemu a obsahu vílce, jedna úloha se týká kuželu a jedna úloha se týká komolého kuželu.Nejzajímavější úloha je úloha č. 3, kde při řešení je třeba vyřešit rovnici 4. řádu. Úlohy nepřekračují hranice běžné obtíženosti. Pracovní list je doplněn krátkým autorským řešením s přehlednými náčrtky a s výsledky.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem Pracovní_list___Válec__kužel.docxve formátu DOCX.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického a ani typografického charakteru.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování učiva o válcích a kuželech na SŠ.