Pracovní list – Úpravy goniometrických výrazů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:501.63 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o úpravě goniometrických výrazů a při opakování učiva před maturitou“.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh, ve kterých jsou využity goniometrické vztahy a vzorce. První úloha a třetí úloha se týkají úprav zlomků s goniometrickými funkcemi a určení podmínek, ve druhé úloze se žáci mají zaměřit na určení hodnot goniometrických funkcí při znalosti hodnoty jiné goniometrické funkce při shodném argumentu a ve čtvrté úloze je úkolem úprava a výpočet zlomku s goniometrickými funkcemi se známými argumenty.

Na konci pracovního listu jsou zařazeny výsledky. Je škoda, že autor nezveřejnil i řešení.

Úlohy nepřekračují hranice běžné obtíženosti.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem ve formátu DOCX, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106752.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického a ani typografického charakteru.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování goniometrických vztahů a výrazů na SŠ.