Pracovní list - Řez krychle

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:383.88 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o řezu krychle a při opakování učiva před maturitou.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh na dané téma. U prvních tří úloh jsou body roviny řezu umístěny na hranách krychle, jen u čtvrté úlohy jsou body roviny řezu umístěny mimo povrch krychle. V materiálu není žádná úloha, ve které by byly všechny body řezu umístěny mimo krychli nebo v prostoru uvnitř krychle mimo její plášť.

Na konec pracovního listu je zařazeno autorské řešení.

Obtížnost úloh je spíše lehčího charakteru a je škoda, že autor nezařadil i nějaké těžší úlohy.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem ve formátu DOCX, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106750.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického a ani typografického charakteru.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování učiva o řezech krychlí na SŠ.