Pracovní list – Řez jehlanu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:392.84 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Pracovní list se skládá ze 4 úloh na dané téma. U prvních tří úloh jsou body roviny řezu umístěny na hranách jehlanu, jen u čtvrté úlohy jsou body roviny řezu umístěny mimo povrch jehlanu. V materiálu není žádná úloha, ve které by byly všechny body řezu umístěny mimo krychli nebo v prostoru uvnitř krychle mimo její plášť.

Na konec pracovního listu je zařazeno autorské řešení.

Obtížnost úloh je spíše lehčího charakteru a je škoda, že autor nezařadil i nějaké těžší úlohy.

Tento materiál ve formátu DOCX se shoduje s materiálem ve formátu PDF, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106749.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického a ani typografického charakteru. Jedinou výtkou by mohlo být značení bodů řezu „knedlíkem“.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování učiva o řezech jehlanů na SŠ.