Pracovní list - procenta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:227.24 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení látky procenta. Materiál obsahuje čtyři části, první část materiálu tvoří krátký kvíz, který žáci mohou řešit na tabletech nebo pomocí odpovědních zařízení, jsou-li k dispozici. Kvíz obsahuje uzavřené otázky, ve kterých je vždy jedna odpověď správná. Tento kvíz řeší žáci samostatně. Druhou část materiálu tvoří pracovní list, který řeší žáci ve dvojicích. Obsahuje tři úlohy, první je zaměřená na správné určení a zápis vztahu mezi zlomkem a počtem procent, druhá část se zaměřuje na zápis stejné hodnoty pomocí desetinného čísla, zlomku a počtu procent a poslední část má formu grafického zadání, které mají žáci vyjádřit pomocí správného počtu procent.

Poslední úlohu materiálu řeší žáci společně pod vedením vyučujícího, tato úloha má charakter aplikační slovní úlohy, ve které žáci hledají, zapisují a dopočítávají údaje z koláčového grafu a ekvivalentní tabulky údajů.

Součástí materiálu není správné řešení úloh.

Materiál obsahuje drobné typografické a formální chyby, které mohou být způsobeny změnou formátování při otvírání dokumentu v jiné verzi MS Word, než v jaké byl materiál vytvořen. Tyto drobné chyby nebrání správnému porozumění materiálu.