Pracovní list – Mocninné funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:318.13 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o mocninných funkcích a při opakování učiva před maturitou“.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh. V první úloze je úkolem žáků načrtnout grafy dvou funkcí. Ve druhé úloze je cílem upravit výraz a určit podmínky. Třetí úloha je zaměřena na grafické řešení dvou nerovnic. V poslední úloze se jedná opět o úpravu výrazu a také o načrtnutí grafu.

Pracovní list je doplněn výsledky.

Úlohy nepřekračují hranice běžné obtíženosti.

Tento materiál ve formátu DOCX se shoduje s materiálem ve formátu PDF, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106742.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického a ani typografického charakteru.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování mocninných funkcí na SŠ.