Pracovní list – Logaritmická funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:246.87 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o logaritmických funkcích a při opakování učiva k maturitě“.

Pracovní list se skládá ze 2 úloh na načrtnutí grafů funkcí a určení definičního oboru a oboru hodnot, z jedné úlohy na řešení logaritmické nerovnice a z jedné úlohy na monotónnost logaritmické funkce s parametrem. Pracovní list je doplněn výsledky.

Úlohy nepřekračují hranice běžné obtížnosti.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem ve formátu DOCX, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106738.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického a ani typografického charakteru.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování logaritmických funkcí na SŠ.