Pracovní list – Lineárně lomená funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:268.13 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o lineárně lomené funkci a při opakování učiva před maturitou“.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh, mezi kterými se vyskytují úlohy na převedení zápisu funkce na středový tvar, určení souřadnic středu, určení definičního oboru i oboru hodnot a v neposlední řadě je úkolem žáků načrtnutí grafu funkce. Poslední úloha je věnovaná nerovnici s absolutní hodnotou, která se má řešit pomocí grafického a početního řešení.

Úlohy nepřekračují hranice běžné obtížnosti. Pracovní list je doplněn výsledky.

Tento materiál ve formátu DOCX se shoduje s materiálem ve formátu PDF, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106736.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického a ani typografického charakteru.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování lineárně lomených funkcí na SŠ.