Pracovní list – Kvadratická funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:511.98 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o kvadratické funkci a při opakování učiva před maturitou“.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh, mezi kterými se vyskytují úlohy na načrtnutí grafu funkce s absolutní hodnotou, úpravou zápisu na vrcholový tvar, řešení kvadratických nerovnic pomoci grafu apod. Úlohy nepřekračují hranice běžné obtíženosti. Pracovní list je doplněn výsledky.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem ve formátu DOCX, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106687.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického a ani typografického charakteru.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování kvadratických funkcí na SŠ.