Pracovní list – Koule a její části

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:256.89 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o kouli a jejích částech a při opakování učiva před maturitou“.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh na objem a povrch koule, válce, kužele, kulové vrstvy, krychle. Poměrně zdařilá je úloha na výpočet povrchu tropického pásu Země. Úlohy nepřekračují hranice běžné obtíženosti. Pracovní list je doplněn autorským řešením, které by mohlo být pro některé žáky trochu podrobnější.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem ve formátu PDF, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106686.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického nebo typografického charakteru

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování objemů a povrchu koule a jejich částí na SŠ.