Pracovní list – Hranoly, jehlany

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:273.38 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o hranolech a jehlanech a při opakování učiva před maturitou“.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh na objem a povrch hranolů a jehlanů. Přesněji se jedná o objem a povrch kvádru, objem a povrch polopravidelného tělesa v krychli, objem a povrch šestibokého jehlanu a objem čtyřstěnu. Úlohy nepřekračují hranice běžné obtíženosti. Pracovní list je doplněn výsledky.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem ve formátu DOCX, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106684.

Drobným nedostatkem je zřejmě překlep v řešení objemu u úlohy č. 3, tj. ve výsledku musí být b ve třetí mocnině. V materiálu se nevyskytují chyby typografického charakteru.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování objemů a povrchu hranolů a jehlanů na SŠ.