Pracovní list - Goniometrické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:493.08 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití „při výkladu a procvičování učiva o goniometrických rovnicích a při opakování učiva před maturitou“.

Pracovní list se skládá ze 4 úloh na řešení goniometrických rovnic. Úlohy nepřekračují hranice běžné obtíženosti. Pracovní list je doplněn výsledky.

Za nedostatek lze považovat chybný výsledek úlohy č. 4 nebo je potřeba v zadání úl. č. 4 na pravé straně rovnice nahradit hodnotu 2 hodnotou druhé odmocniny dvou, tj. je třeba doplnit symbol odmocniny. V materiálu se nevyskytují chyby typografického charakteru.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem ve formátu DOCX, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106681.

Po opravě (viz výše) lze oba materiály použít při výuce, procvičování či opakování goniometrických rovnic na SŠ.