Pracovní list – Exponenciální rovnice a nerovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:491.56 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál (pracovní list) je dle autora určen pro využití při výkladu učiva o exponenciálních rovnicích a nerovnicích a při opakování učiva k maturitě.

Pracovní list se skládá ze 2 úloh na řešení exponenciálních rovnic a ze 2 úloh na řešení exponenciálních nerovnic. Úlohy nepřekračují hranice běžné obtíženosti. Pracovní list je doplněn výsledky.

Tento materiál ve formátu PDF se shoduje s materiálem ve formátu DOCX, který je dostupný na adrese https://kap.kr-jihomoravsky.cz/materials/106677.

V materiálu se nevyskytují chyby matematického a ani typografického charakteru.

Oba materiály lze použít při výuce, procvičování či opakování exponenciálních rovnic a nerovnic na SŠ.