Pracovní list č. 9, Zajímavé příklady V.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:310.72 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k rozvoji logického myšlení žáků různého věku. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 8 nestandardních slovních úloh - grafické úlohy, netradiční početní úlohy, úlohy o věku a hádanky. Úlohy jsou pestré, různorodé a zajímavé, takže žáka zaujmou, doprovodné ilustrace motivují k řešení. Náročnost úloh odpovídá spíše žákům prvního stupně. Materiál lze použít k diferenciaci výuky jako práci pro nadané žáky, pro práci v klubech matematiky a logiky i jako doplnění a zpestření hodin.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.