pracovní list č. 9 celá čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:390.96 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku sčítání a odčítání celých čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje 12 úloh, zadaných jako sčítací a odečítací pyramidy. V každé pyramidě jsou daná jednociferná celá čísla v její základně, žáci mají pomocí sčítání (respektive odčítání) sousedních dvojic čísel určit hodnotu na vrcholku každé pyramidy. Zadání jsou jednoduchá, početně nenáročná, žáci ale díky mnoha dílčím výpočtům provedou velké množství jednoduchých početních operací a látku si dobře upevní.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. V odečítacích pyramidách jsou dvě chyby v řešení, v první odečítací pyramidě je správný výsledek plus 46 (nikoliv uvedených - 46), ve druhé pyramidě pak 80 (nikoliv 74).