pracovní list č. 8 celá čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:362.57 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku sčítání a odčítání celých čísel. Má podobu pracovního listu, obsahujícího podobná jednoduchá zadání zaměřená na sčítání a odčítání celých jedno či dvouciferných čísel. Zadání jsou graficky strukturována, aby byla přehlednější a pro žáky atraktivnější. Náročnost úloh je spíše nižší, materiál může dobře sloužit k úvodnímu procvičování tematického celku. Ve druhé části materiálu je v řadě sčítanců vždy jeden sčítanec vynechán, žák má dle výsledku dopočítat, které číslo chybí. Náročnost této varianty zadání je již o poznání vyšší. 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, pouze v úloze č. 5 je uveden nesprávný výsledek 51 (správně - 19). Materiál obsahuje drobné typografické chyby (sazba znaménka a rovnítka bez mezery), ty nebrání správnému porozumění materiálu.