Pracovní list č. 7, Zajímavé příklady III.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:305.34 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k rozvoji logického myšlení žáků různého věku. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 8 nestandardních slovních úloh, zaměřených na výrokovou logiku, operace s množinami, prostorovou představivost, kombinatoriku a také netradiční početní úlohy. Materiál lze použít k diferenciaci výuky jako práci pro nadané žáky, pro práci v klubech matematiky a logiky i jako doplnění a zpestření hodin. Úlohy jsou pestré, různorodé a zajímavé, takže žáka zaujmou, doprovodné ilustrace motivují k řešení.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.