pracovní list č. 7 celá čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:379.12 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku celá čísla. Má podobu pracovního listu zaměřeného na procvičení početních operací v oboru celých čísel, zejména se materiál zaměřuje na sčítání a násobení celých čísel. Materiál je zajímavě graficky zpracován, což zvyšuje atraktivitu materiálu pro žáky. Úlohy nejsou početně náročné. Zadání úlohy 2 je psáno malým fontem a splývá s hlavičkou materiálu, uživatel může u této sady úloh snadno přehlédnout co má se zadanými čísly dělat. ve druhé sadě úloh se některé úlohy opakují. 

Součástí materiálu je řešení všech zadaných úloh. Ve druhé sadě je dvakrát uvedeno jako řešení číslo 256 (respektive - 256), správným řešením těchto úloh je 48 a - 48.