pracovní list č. 60 úlohy z praxe - zábavný park

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:511.57 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky početní operace s desetinnými čísly pomocí tematicky zaměřených slovních úloh. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 8 slovních úloh propojených tematikou řeka Svitava, žáci počítají průměrný průtok vody v řece, porovnávají jej s naměřenými hodnotami v konkrétních obdobích, posuzují dle zadaných údajů stupeň povodňové aktivity. Úlohy jsou pestré a zajímavé, zadání je bohužel často nevhodně formulováno - např. v úloze 1 mají žáci počítat průměrný průtok řeky v uvedených dnech, tyto průtoky jsou zadány v tabulce, v úloze 3 mají žáci spočítat o kolik stoupla hladina řeky, v odpovědích je uveden výsledek kolikrát hladina stoupla, v úloze 6, 7 a 8 mají žáci počítat o kolik stoupla hladina řeky, není ale uvedeno vzhledem k jaké hodnotě mají vzestup hladiny počítat.

Součástí materiálu je řešení všech úloh, často ale nelze posoudit, zda jsou řešení správná. Materiál obsahuje řadu formálních, zvláště gramatických a typografických chyb a nevhodných formulací.

Bez úpravy nedoporučujeme k použití.