Pracovní list č. 60, Síť a povrch krychle

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:339.32 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky síť a povrch krychle. Má podobu pracovního listu, tvořeného šesti různorodými úlohami. V první úloze si žáci zopakují pojmy spojené s krychlí a zapíší počet stěn, vrcholů a hran krychle. Dvě následující úlohy jsou zaměřené na práci se sítí krychle - žáci rozhodují, zda daný obrazec může tvořit síť krychle či nikoliv, případně doplňují chybějící část sítě krychle. Ve třetí úloze již pomocí sítě krychle počítají povrch krychle a v následujících dvou úlohách procvičují výpočet obsahu stěny krychle a povrchu celého tělesa, délka strany je dána v různých jednotkách.

Materiál je pestrý, různorodý, vizuálně zajímavý. V úloze 5 doporučujeme přeformulovat zadání - místo formulace "Čtverce hrací kostky" použít "Stěna hrací kostky" a v úloze 6 doplnit do zadání úlohy slovo obsahů nebo ploch ("sečtením obsahů/ploch stěn").

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.