Pracovní list č. 6, Zajímavé příklady II

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:316.13 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k rozvíjení logického myšlení žáků různého věku. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem osm různorodých logických úloh. Materiál lze použít při potřebě diferencovat výuku a předložit žákům se zájmem o matematiku a logiku nestandardní úlohy, vyžadující kreativní přístup, jako zpestření běžných hodin či k samostatné domácí práci žáků.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.