pracovní list č. 59 úlohy z praxe - Svitava

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:308.01 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku desetinná čísla. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 8 aplikačních slovních úloh propojených společným tématem hladina řeky Svitavy. Žáci v úlohách pracují s předloženými daty, počítají aritmetický průměr ze zadaných hodnot, počítají rozdíly aktuálního stavu hladiny oproti průměrnému průtoku, násobky průměrného průtoku vzhledem k stupňům ohrožení a další úlohy, ve kterých využívají a procvičují početní operace v oboru desetinných čísel.

Po formální stránce materiál obsahuje některé nevhodné formulace a zápisy, které ztěžují porozumění textu. V první úloze mají žáci spočítat průměrný průtok řeky v uvedených dnech, tyto hodnoty jsou ale zadány v tabulce. Správná formulace úlohy by měla požadovat zjištění průměrného průtoku za uvedené období (týden). Ve všech úlohách autor jednotku průtoku zapisuje ve tvaru "metrů krychlových krát sekunda na mínus první (m^3 s^-1). Tento zápis jednotky je netypický a pro žáky nesrozumitelný (se záporným exponentem se setkají nejdříve v sedmém ročníku). V úlohách 6 - 8 mají žáci spočítat "o kolik stoupla hladina toku", autor ale neuvádí vzhledem k jaké hodnotě mají žáci rozdíl počítat (předpokládá se průměrná výška hladiny v daném období, což není zmíněno).

Předložené úlohy jsou zajímavé a nápadité, doporučujeme nicméně je před předložením žákům upravit, aby se odstranily nejednoznačné formulace a případně se materiál tematicky uzpůsobil řece, která protéká okolím žáků.

Součástí materiálu jsou správná řešení jednotlivých úloh.