Pracovní list č. 59, Síť kvádru

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:221.38 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky síť kvádru. Má podobu pracovního listu, který obsahuje různé "sítě" - obrazce tvořené několika obdélníky různých velikostí, spojenými v různých místech společnou stranou. Úkolem žáka je vždy určit, zda daný obrazec může být sítí kvádru či nikoliv. Některé předložené obrazce mají stěny v nesprávné pozici, jiné mají některé stěny nesprávných rozměrů. Materiál je po obsahové stránce minimalistický, nicméně dobře může sloužit jako náplň části hodiny, doplnění výuky apod.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.