pracovní list č. 58 úlohy z praxe - sirupy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:296.94 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k tematickému procvičení více celků formou pracovního listu. Obsahuje sadu aplikačních slovních úloh propojených tematikou sirupy a jejich ředění. Žákům je předloženo několik modelových situací při nákupu sirupu, žáci vždy mají určit kolik litrů nápoje lze z balení dle doporučeného ředění získat a jaká je cena za litr získaného nápoje, na základě těchto informací pak sirupy mezi sebou porovnat. Námět úloh je zajímavý, nicméně všechny úlohy jsou z obsahového hlediska identické, žáky tedy jejich řešení brzy omrzí. Zadání by se dalo zkrátit a zjednodušit například pomocí tabulky, ve které by byly uvedeny vstupní údaje a žáci by ostatní údaje doplňovali, vhodné by bylo také změnit vstupní údaje (co je zadáno a co máme určit), abychom docílili vyšší pestrosti a přitažlivosti úloh. Úlohy jsou obsahově zaměřené zejména na procvičení celků početní operace s desetinnými čísly a poměr.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.