Pracovní list č. 58, Síť krychle

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:232.34 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky síť krychle. Má podobu pracovního listu, který obsahuje různé "sítě" - obrazce tvořené několika shodnými čtverci, spojenými v různých místech společnou stranou. Úkolem žáka je vždy určit, zda daný obrazec může být sítí krychle či nikoliv. Některé předložené obrazce mají nesprávný počet stěn, jiné mají stěny v nesprávné pozici. Materiál je po obsahové stránce minimalistický, nicméně dobře může sloužit jako náplň části hodiny, doplnění výuky apod.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.