pracovní list č. 57 úlohy z praxe - reklama

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:336.54 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku desetinná čísla. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem sedm slovních úloh, zaměřených na početní operace v oboru desetinných čísel. Úlohy mají společný tematický rámec - výroba reklamních předmětů pro firmu. V úlohách žáci procvičují zejména násobení desetinného čísla přirozeným číslem, násobení desetinného čísla desetinným číslem, sčítání desetinných čísel, převody jednotek délky a plochy. Z hlediska čtenářské gramotnosti i početně jsou úlohy méně náročné, informace jednoznačně a přímo vyplývají z textu. Materiál je svým obsahem vhodný zejména pro žáky šestého ročníku.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.