Pracovní list č. 57, Povrch kvádru - výpočty

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:291.78 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky povrch kvádru. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje jedinou úlohu s několika triviálními podúlohami. Zadání úloh je bez nápadu, žák má vždy pouze spočítat plochu dané stěny kvádru a na závěr povrch celého tělesa. Obsahově jde o velmi chudý materiál bez jakékoliv přidané hodnoty.