pracovní list č. 56 úlohy z praxe - pojedeme na hory

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:455.3 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k tematicky zaměřenému procvičování látky, zejména početních operací v oboru celých a desetinných čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 7 aplikačních slovních úloh s propojující tématikou lyžařský kurz na horách. Úlohy jsou pestré a pro žáky zajímavé, žáci musí k dosažení správného výsledku správně interpretovat informace z textu, což v těchto úlohách není vždy triviální. 

Materiál byl materiál bohužel vytvořen před delší dobou, pracuje tedy s informacemi, které již v současnosti nejsou běžné nebo vůbec možné. Například pan učitel posílá zálohu majiteli chaty poštou, zbytek peněz veze s sebou v hotovosti. Na uhrazení poplatku za poštovné se používají peníze z třídního fondu, který v současnosti nesmí existovat.

Materiál je po formální stránce přehledný, doplněný ilustračními obrázky. Obsahuje drobné typografické chyby, zejména v sazbě částek v Kč, kdy autor spojuje obě možnosti sazby částky v Kč (buď 100,- nebo 100 Kč) v jednu nesprávnou variantu 100,-Kč. Tyto chyby nebrání správnému porozumění textu, je ale potřeba žáky vést ke správné formě zápisu.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh. V úloze 6 by správná odpověď dle údajů z textu měla být 160708,- (autobus bude na naložení nebo vyložení věcí žáků čekat čtyřikrát - v Boskovicích, v Karlově, v Karlově a v Boskovicích). V úloze 5 počítat délku jízdy na 1,98 h je nevypovídající údaj - vhodnější je zaokrouhlit na celé hodiny nebo uvést v hodinách a minutách.