Pracovní list č. 56, Povrch krychle - výpočty

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:291.05 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky povrch krychle. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje jedinou úlohu s několika triviálními podúlohami. Úloha je doplněna ilustračním náčrtem krychle, ve kterém jsou všechny hrany (viditelné i neviditelné) vyvedeny stejným typem čáry. Zadání úloh je bez nápadu, žák má vždy pouze spočítat plochu stěny krychle a na závěr povrch celé krychle. Obsahově jde o velmi chudý materiál bez jakékoliv přidané hodnoty.