Pracovní list č. 55, Osová souměrnost - různé obrazce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:312.13 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění látky osová souměrnost. Má podobu pracovního listu, obsahujícího pět obrazců tvaru mnohoúhelníku a osu souměrnosti, žák má vždy podle osy souměrnosti narýsovat symetrický obrazec. Osy souměrnosti jsou vzhledem k mnohoúhelníkům v různé poloze - procházející obrazcem i mimo obrazec, takže si žák může procvičit různé varianty zadání. 

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh, včetně naznačeného postupu řešení.