pracovní list č. 54 úlohy z praxe - mobil

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:424.83 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k tematickému procvičování probrané látky. Má podobu pracovního listu, který obsahuje tři aplikační slovní úlohy s řadou podotázek, všechny úlohy pojí tématika nákupu mobilního telefonu a datových tarifů. Úlohy jsou zajímavé a pestré, pro správný výpočet je zapotřebí dobře analyzovat údaje obsažené v textu a vhodně je použít, což je v tomto materiálu dosti náročné. Z hlediska matematického obsahu materiál procvičuje zejména tematické celky početní operace s celými a desetinnými čísly, číselné výrazy a výpočet jejich hodnoty.

Materiál je po formální stránce vhodně strukturován, za každou úlohou je ponechán dostatek místa pro zápis řešení. Materiál je pro zvýšení přitažlivosti doplněn ilustračními obrázky. Materiál obsahuje drobné typografické chyby, zejména v sazbě částek v Kč, kdy autor spojuje obě možnosti sazby částky v Kč (buď 100,- nebo 100 Kč) v jednu nesprávnou variantu 100,-Kč. Tyto chyby nebrání správnému porozumění textu, je ale potřeba žáky vést ke správné formě zápisu.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.