Pracovní list č. 54, Osová souměrnost - ornamenty

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:338.72 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky osová souměrnost. Má podobu pracovního listu s osmi úlohami, v každé úloze je zakreslena část obrazce ve čtvercové síti a daná osa souměrnosti, žák má dokreslit zbývající část obrazce tak, aby byl osově souměrný. 

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.