pracovní list č. 53 úlohy z praxe - malování pokoje

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:391.88 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen pro souhrnné opakování více tematických celků a svým obsahem a rozsahem je určen zejména žákům 6. třídy. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 aplikačních slovních úloh propojených tematikou malování pokoje. Žáci mají v jednotlivých úlohách vypočítat plochy stěn k malování, spočítat spotřebu barvy, zjistit, které balení barvy z nabídky je pro účely malování nejvýhodnější a spočítat odměnu pro malíře. Úlohy jsou pestré, různorodé a svou vazbou na reálnou problematiku pro žáky zajímavé. V první úloze je před předložením žákům zapotřebí opravit rozměry oken (v zadání jsou okna stejně vysoká, jako je celá výška stěny a skoro stejně široká), aby bylo zadání reálnější. Materiál obsahuje drobnější formální (zejména typografické) chyby, které nebrání správnému porozumění (překlepy, nesoulad mezi pády, nesprávná sazba jednotek a Kč, absence interpunkčních znamének).

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh, v případě úpravy první úlohy je potřeba počítat i se změnou výsledků v úlohách navazujících.