Pracovní list č. 53, Osová souměrnost - bod, úsečka, trojúhelník, kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:467.64 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení konstrukce obrazů rovinných útvarů podle osy souměrnosti. Má podobu pracovního listu, ve kterém mají žáci sestrojit obrazy daných rovinných útvarů (trojúhelník, čtverec, kružnice) a také vyznačit samodružné body a průnik (zřejmě vzoru a obrazu, to ale není specifikováno). 

Součástí materiálu je řešení včetně postupu a vyznačení samodružných bodů i průniků. Uvedená řešení nejsou správná. Trojúhelník je rovinný útvar (část roviny), není tedy tvořen jen svými hranicemi - lomenou čarou. Tím pádem samodružné body v případě, že osa souměrnosti prochází trojúhelníkem nejsou pouze body ležící na hranici útvaru, ale celá úsečka (průnik osy a trojúhelníku). Správně je u trojúhelníku vyznačen průnik vzoru a obrazu jako část roviny.

Naopak je tomu u kružnice v zadání d). Kružnice je křivka, nikoliv plocha, proto samodružné body v případě, že osa prochází kružnicí jsou pouze izolované body, také průnikem vzoru a obrazu kružnice jsou pouze izolované body, nikoliv plocha omezená částmi křivek tvořícími kružnice.