Pracovní list č. 52, Zajímavé příklady XX.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:322.91 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je tvořen zajímavými a netradičně zadanými slovními úlohami, které trénují logické uvažování a úsudek žáků. Materiál tvoří pracovní list obsahující celkem sedm různorodých úloh s tématikou netradičních početních úloh, úloh zaměřených na dělitelnost čísel, na vztahy mezi úhly a dvojicemi úhlů a také netradičních geometrických úloh a úloh o čase. Sada úloh může sloužit ke zpestření hodiny, jako samostatná práce pro rychlé žáky, jako náplň matematických kroužků či k domácímu procvičování matematické gramotnosti žáků.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.