pracovní list č. 52 úlohy z praxe - lyžujeme

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:375.34 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku desetinná čísla, číselné výrazy, početní operace. Má podobu tematicky zaměřeného pracovního listu, který obsahuje celkem 7 aplikačních slovních úloh spojených tématem lyžování. V úlohách žáci procvičují početní operace s celými i desetinnými čísly a také čtenářskou gramotnost - správné porozumění textu, využití údajů z textu. Úlohy jsou svým charakterem pro žáky zajímavé a přitažlivé, můžeme pracovní list žákům zadat před/po lyžařském výcviku a tím je k počítání motivovat. Úlohy vychází z cen a směnných kurzů, které v současné době již nejsou reálné, před zadáním pracovního listu žákům by bylo dobré údaje aktualizovat.

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, v úloze 6 je správná výsledná částka 2980 Kč.