pracovní list č. 51 úlohy z praxe - Karlov

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:357.85 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku desetinná čísla. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 6 slovních úloh propojených společným námětem - lyžování v Karlově pod Pradědem. V jednotlivých slovních úlohách žáci procvičují početní operace s přirozenými a desetinnými čísly, počítají aritmetický průměr desetinných čísel, pracují s daty ve formě tabulek. Kromě početních dovedností je materiál zaměřen také na čtenářskou gramotnost, žáci musí pro vyřešení úlohy správně interpretovat údaje z textu nebo tabulky a provést s nimi potřebné operace. Vzhledem k charakteru úloh je materiál vhodný pro žáky 6. či 7. tříd.

Materiál je vhodně strukturován, za každou úlohou je ponechán dostatek místa pro zápis řešení. Charakter úloh a jejich propojení s reálnými údaji z prostředí blízkého žákům zvyšuje atraktivitu úloh pro žáky. Materiál obsahuje četné typografické chyby (sazba cen v Kč, sazba jednotek apod.), většinou tyto chyby nebrání správnému porozumění textu. Problém mohou mít žáci se zápisem jednotky průtoku v metrech krychlových za sekundu (mocniny, zejména mocniny se záporným exponentem zřejmě nebudou znát). Úloha 4 je velmi nereálná - bylo by vhodné před předložením materiálu žákům zadání upravit tak, aby bylo více v souladu s možnou realitou pohybu lyžařů na sjezdovce.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.