Pracovní list č. 50, Zajímavé příklady XVIII.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:318.89 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je tvořen zajímavými a netradičně zadanými slovními úlohami, které trénují logické uvažování a úsudek žáků. Materiál tvoří pracovní list obsahující celkem sedm různorodých slovních úloh s tématikou netradičních početních úloh, úloh využívajících úměrnosti a graficky řešitelných úloh, včetně úloh trénujících prostorovou představivost. Forma zadání podporuje čtenářskou gramotnost žáků, je nutné pozorné čtení a správné porozumění zadání. Sada úloh může sloužit ke zpestření hodiny, jako samostatná práce pro rychlé žáky, jako náplň matematických kroužků či k domácímu procvičování matematické gramotnosti žáků.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.