pracovní list č. 50 úlohy z praxe - Itálie

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:605.37 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku početní operace v oboru desetinných čísel formou aplikačních slovních úloh. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 6 různorodých slovních úloh propojených společným tématem pracovního listu - cesta do Itálie. Úlohy v pracovním listu se zaměřují zejména na početní operace (číselné výrazy, převody mezi měnami, výpočty spotřeby paliva, kalkulace ceny dovolené) v oboru přirozených a desetinných čísel. Svým zaměřením i formou zpracování je pracovní list pro žáky zajímavý a srozumitelný. Úlohy jsou po početní stránce spíše jednodušší, běžnýá žák je zvládne bez větších problémů. Po formální stránce obsahuje pracovní list mnohé typografické chyby, zejména v sazbě jednotek (sázíme s jednou nezlomitelnou mezerou, např. 25 km), sazbě cen v Kč (sázíme buď se symbolem měny 25 Kč nebo ve tvaru 25,- ne obojí) i sazbě cen v € (symbol měny za cenou s jednou nezlomitelnou mezerou, např. 7 €). Tyto chyby nebrání správnému porozumění materiálu, ale mírně snižují jeho srozumitelnost.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.