Pracovní list č. 5, Zajímavé příklady I.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:312.92 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k rozvíjení logického myšlení žáků různého věku. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem osm různorodých logických úloh - slovní úlohy, grafické úlohy, netradiční početní úlohy, algebrogramy. Materiál lze použít při potřebě diferencovat výuku a předložit žákům se zájmem o matematiku a logiku nestandardní úlohy, vyžadující kreativní přístup, jako zpestření běžných hodin či k samostatné domácí práci žáků.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.